Artrit

Reumatisk sjukdom är den typiska indikationen för att ersätta armbågsleden med en ledprotes. Vid påtagliga ledbesvär av reumatisk sjukdom i armbågen är ofta ledytorna och skelettet allvarligt påverkade, och man har inte många andra alternativ. Den nuförtiden mycket effektiva medicinska behandlingen av reumatisk sjukdom har dock gjort att detta blir alltmer ovanligt, färre än 50 operationer per år i Sverige med ledprotes utförs, och på ett begränsat antal sjukhus. Resultaten är mycket bra för denna diagnos, men med reumatisk sjukdom följer skört skelett och andra faktorer som kan påverka hur man behandlar besvären, samt risken för andra påföljande komplikationer och frakturer.