Instabilitet

Armbågsinstabilitet kan bli följden av att armbågen skadas vid ett våld som resulterar i ledbandsskador. Oftast efter att armbågsleden varit ur led, eller i samband med skelettskador. Ledband i armbågen kan repareras om en ostadig armbåge ger besvär som inte fysioterapi har tillräcklig effekt på. Ibland opereras armbågen akut på grund av en akut instabil situation.